Ceník

Děti navštěvují školičku obvykle 1x týdně, je ale možná i častější nebo příležitostná docházka.

 

Nabízíme možnost 4 nebo 6hodinových bloků.

 

Pondělí - skupina pro nejmladší děti. Program je od 9 do 13 hodin, součástí programu                       jsou písničky s kytarou a hudební hry, výtvarka, interaktivní pohádka a                               samozřejmě díl času připadne i na volnou hru dětí. Cena 370 Kč.

Úterý - 4hodinový blok s angličtinou od 8.15 do 12.15 hodin. Angličtině je hravou formou               věnovaná hodinová lekce, v průběhu českého programu mluví lektor s dětmi                        anglicky příležitostně. Cena 450 Kč.

Středa - 8.30 - 12.30 - čtyřhodinový blok, cena 370 Kč, program pokračuje do 14.30 pro                  starší děti, cena 530 Kč.

Čtvrtek - 8.30 - 14.30 - 6hodinový blok s angličtinou, cena 680 Kč.

 

 

Pokud dítě kvůli nemoci nebo z jiných vážných důvodů nemůže do školičky dorazit, je možné předem omluvené hodiny nahradit jiný den.

Platí se čtvrtletně.

Při dlouhodobé nemoci (3 a více týdnů) lze peníze odečíst z dalšího platebního období.

Číslo účtu:  193733066/0600

 

V případě volných míst je možný nástup kdykoli během roku.